Kanał Wyżej
Sprawozdania finansowe


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Rachunek zysków i strat 2019
Informacja dodatkowa 2019
Bilans 2019
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019
Rachunek zysków i strat 2018
Informacja dodatkowa 2018
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018
Bilans 2018
Sprawozdania finansowe

Wersja standardowa