Kanał Wyżej
Informacja dodatkowa 2019

Łączna Informacja dodatkowa placówek oświatowych i DBFO Ursus m. st. Warszawy.pdf DBFO Ursus m. st. Warszawy.pdf LVI Liceum Ogólnokształcące.pdf Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15.pdf Przedszkole nr 112.pdf Przedszkole nr 137.pdf Przedszkole nr 168.pdf Przedszkole nr 194.pdf Przedszkole nr 200.pdf Przedszkole nr 219.pdf Przedszkole nr 343.pdf Przedszkole nr 413.pdf Przedszkole nr 418.pdf Przedszkole nr 439.pdf Przedszkole nr 441.pdf Szkoła Podstawowa nr 2.pdf Szkoła Podstawowa nr 4.pdf Szkoła Podstawowa nr 11.pdf Szkoła Podstawowa nr 14.pdf Szkoła Podstawowa nr 360.pdf Szkoła Podstawowa nr 381.pdf Szkoła Podstawowa nr 382.pdf Szkoła Podstawowa nr 383.pdf Zespół Szkół nr 42.pdf


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Rachunek zysków i strat 2021
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021
Bilans 2021
Informacja dodatkowa 2021
Informacja dodatkowa 2020
Bilans 2020
Rachunek zysków i strat 2020
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020
Rachunek zysków i strat 2019
Informacja dodatkowa 2019
Bilans 2019
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019
Rachunek zysków i strat 2018
Informacja dodatkowa 2018
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018
Bilans 2018
Sprawozdania finansowe

Wersja standardowa