Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Ursus > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej [nazwa jednostki/osoby prawnej].

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-08-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2007-08-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Jaszczołt, pjaszczolt@um.warszawa.pl]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 277 09 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek: Urząd Dzielnicy Ursus, Placu Czerwca 1976 r,

Dojścia piesze są od ulicy Traktorzystów, wzdłuż parkingu należącego do Urzędu Dzielnicy Ursus, oraz wzdłuż budynku od ul. Hennela i Dyrekcyjnej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest przystosowany dla pieszych, posiada zjazdy i podjazdy dla wózków inwalidzkich, rowerów, oraz wózków dziecięcych. Dojście do budynku z za torów kolejowych odbywa się poprzez przejście nad torami kolejowymi, oraz nad ul. Traktorzystów, za pomocą kładki dla pieszych wyposażonej w dwie platformy dla niepełnosprawnych po obu stronach linii kolejowej. Na trasie dojścia do budynku nie występują przeszkody architektoniczne mogące utrudnić dostęp do budynku. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Ursus znajduje się w odległości do ok.1000 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów, oraz za pomocą pochylni.

Najbliższe przystanki autobusowe: Ursus Ratusz 03 (na Pl. Czerwca 1976) przed Urzędem Dzielnicy Ursus. Przystanek ten pełni rolę pętli autobusowej, ułatwiając komunikacje z innymi częściami Warszawy i Ursusa. Z przystanku Ursus Ratusz 03 odjeżdżają dwa autobusy: linia 177 oraz linia 228.

Na parkingu będącym własnością U.D. Ursus, znajdują się dwa miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, oraz dwa miejsca dla matek z małymi dziećmi. Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych usytuowane są naprzeciwko wejścia do budynku.

Brak w okolicy postoju taksówek.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Główne zadaszone wejście znajduje się na szczycie budynku przy Placu Czerwca 1976 nr 1, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe wejście z kontrolą dostępu dla pracowników znajduje się z boku budynku, od strony drugiego parkingu. Istnieje jeszcze wejście boczne od strony galerii handlowej FACTORY, służące do komunikacji przed i po godzinach otwarcia Urzędu Dzielnicy Ursus. Dojście piesze do głównego wejścia jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE GŁÓWNE”) z tablicą Urzędu Miasta. Punkt informacyjny jest w bliskiej odległości od wejścia, nie posiada obniżonej lady. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Pomieszczenia Biura Finansów znajdują się na 1 piętrze.

Dostęp do pomieszczeń Biura Finansów odbywa się za pomocą schodów lub windy usytuowanej z prawej strony budynku, skomunikowanej z każdym z trzech pięter zajmowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są przedzielone trzema klatkami schodowymi. Komunikacja między piętrami odbywa się za pomocą schodów , lub windy umiejscowionej przy pierwszej klatce schodowej. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, z kontrolą dostępu, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejścia do pokoi oznakowane są i tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich, oprócz dwóch tablic tyflograficznych znajdujących się na parterze budynku. Oznaczenia korytarzy oraz rozkład pokoi znajduje się na wprost wyjścia z holu głównego.

Każda klatka schodowa jest drogą ewakuacyjną i wydzielona strefą pożarową. Klatki pierwsza i trzecia posiadają kontrolę dostępu. Stopnie schodów są proste bez podcięć, posiadają fluorescencyjne oznaczenia krawędzi schodów. Schody wyposażone są z jednej strony w okrągłe poręcze.

Jedyna winda znajduje się po prawej stronie od wejścia i można za jej pomocą dotrzeć na każde piętro budynku. Funkcjonuje poza kontrolą dostępu. Oznakowanie przycisków są wypukłe, występuje oznakowanie przycisków brajlem. Brak komunikatów dźwiękowych informujących o numerze piętra.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się automaty do wydawania numerów do poszczególnych stanowisk, oraz elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Dostęp do tłumacza PJM jest na w Wydziale Obsługi Mieszkańca , w pomieszczeniu nr 31 na parterze.

W holu budynku Urzędu Dzielnicy Ursus znajdują się dwie tablice z planem tyflograficznym, jedna na sali dolnej, druga na sali górnej. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego, na końcu hali obsługi. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na prawo od wejścia na niskiej wysokości , jest wyposażona w poręcz. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

Na piętrach nie występują toalety wydzielone dla osób z niepełnosprawnościami.

Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku.

Do celów ewakuacji na poszczególnych kondygnacjach służą korytarze i 3 klatki schodowe. Wyjście ewakuacyjne z pierwszej klatki schodowej prowadzi na hol główny znajdujący się na parterze, a poprzez hol na przestrzeń otwartą parkingu znajdującego się przed frontem budynku. Wyjście z drugiej i trzeciej klatki schodowej prowadzi na parking będący na tyłach budynku. Miejsce zbiórki dla pracowników i interesantów ewakuujących się z budynku znajduje się za parkingiem Urzędu, przy Pomniku Czerwca 1976 r. Wszystkie klatki schodowe są wydzielonymi strefami pożarowymi. Klatki schodowe są wyposażone w urządzenia do usuwania dymu uruchamianymi ręcznie (przycisk) i automatycznie (czujka liniowa dymu) Na ostatnim piętrze są zamontowane klapy oddymiające, włączające się samoczynnie w razie wykrycia zadymienia. W budynku brak windy do celów ewakuacyjnych.
W przypadku zagrożeń skutkujących ewakuacją z budynku interesantów z niepełnosprawnościami, osobie takiej towarzyszy dyżurny piętra lub dyżurny strefy wyznaczony do wykonywania czynności
w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji i wyprowadza taką osobę w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku.

 
 
Wprowadził Jaszczołt Paweł (Dzielnica Ursus) 23-09-2020
Aktualizujący Jaszczołt Paweł (Dzielnica Ursus) 24-09-2020
Zatwierdzający Chybińska Elżbieta (Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty) 24-09-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-09-2020
Liczba odwiedzin: 406