Kanał Wyżej
Zadania Biura

 
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m. st. Warszawy jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy zostało utworzone w celu prowadzenia usługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych działających na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Główne zadania określone w statucie Biura to między innymi:
opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian, prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracownikó zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zapewnienie obsługi prawnej
 
  
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zadania Biura

Wersja standardowa