Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Ursus > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > rekrutacja

rekrutacja

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
02\DBFO
Stanowisko
starszy księgowy / specjalista w Dziale Księgowości
Komórka organizacyjna/Podmiot
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus
Dzielnica
Ursus
Termin
17-04-2012
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Warszawa, 3 kwietnia 2012

 

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty

Ursus m. st. Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

starszy księgowy / specjalista w Dziale Księgowości

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości

- analiza wykonania kosztów i wydatków budżetowych oraz dochodów

- prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych

- sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych

Wymagania konieczne:

-   obywatelstwo polskie

-   wykształcenie co najmniej średnie, pożądane ekonomiczne o profilu finanse i rachunkowość

-   minimum 4 letni staż pracy w księgowości przy wykształceniu wyższym, minimum 5 letni staż pracy przy wykształceniu średnim

-   znajomość aplikacji Excel i Word

Wymagania pożądane:

-   kwalifikacje w zakresie niezbędnym do pracy na tym stanowisku

-   znajomość ogólnych zasad rachunkowości w szczególności rachunkowości budżetowej

-   znajomość regulacji prawnych z zakresu: rachunkowości, podatków, sprawozdawczości budżetowej, finansów publicznych i systemu oświaty

-   znajomość obsługi programów firmy QNT w szczególności modułu F-K

-   rzetelność, dokładność, komunikatywność, systematyczność

-   umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-   curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane odręcznie

-   kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

-   kopia dokumentów- potwierdzających wymagane wykształcenie

-   kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych,

-   kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

-   podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

-   podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

-   osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego

-   podpisana klauzula o treści: ..Wyrażam zgodę na przemarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08. i 99? o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm. ^


 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 17.04.2012r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m. st. Warszawy

Plac Czerwca 1976 rok Nr I

02-495 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie „Starszy księgowy / specjalista w Dziale Księgowości".

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 
 
Wprowadził Głażewski Jacek (Dzielnica Białołęka) 12-04-2012
Aktualizujący Głażewski Jacek (Dzielnica Białołęka) 15-02-2013
Zatwierdzający Chybińska Elżbieta (Dzielnica Ursus) 15-02-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-02-2013
Liczba odwiedzin: 1617
Rejestr zmian